Personal-håndboka
Personal-håndboka

Her finner du rutiner og ordninger vi har i Blank. Vi har ofte diskusjoner som ender med at vi blir enig om en praksis, og i da dokumenterer vi det i denne håndboken. Alle er velkommen til å foreslå endringer.

00 Intro

00
00

Intro
Intro

Personalhåndboken er ikke ment å være 100 % utfyllende. Har du spørsmål som ikke besvares her kan du lene deg på følgende:

 • Spør om tilgivelse heller enn tillatelse
 • Bruk Blanks penger slik du ville brukt dine egne
 • Spør en kollega!

01
01

Bemanning
Bemanning

Kundearbeid
Alle stillinger i Blank, med unntak av daglig leder og salgssjef, er konsulentstillinger. Det innebærer at man er forventet å bruke mesteparten av tiden sin i fakturerbare kundeoppdrag. Konsulentene er ikke selv ansvarlige for å skaffe Blank kunder eller prosjekter, men dersom man har tips om aktuelle oppdrag for Blank er det selvfølgelig positivt.

Salg og bemanning
Salgs- og bemanningsprosesser i Blank skjer som hovedregel åpent. Hele selskapet kan se hvilke kunder vi er i dialog med og hvilke anbud vi vurderer å svare på. Det gjøres unntak, dersom kunder krever at oppdrag behandles hemmelig.

Som ansatt oppfordres du til å være med og diskutere hvilke kunder som er attraktive for oss å jobbe med, og hvilke som eventuelt ikke er det. Du oppfordres også til å si fra dersom du mener noen av kundene vi får forespørsler fra er problematiske å samarbeide med, for eksempel på grunn av etiske forhold.

Medbestemmelse over egne oppdrag
Som konsulent i Blank har du medbestemmelse over hvilke prosjekter og kunder du skal jobbe for. Dersom Blank har planer om å tilby en deg til en kunde avklares det alltid med deg først. Selv om forventningen er at alle konsulenter skal jobbe i oppdrag, har du alltid rett til å takke nei til engasjementer. Årsaker til at man ønsker å takke nei til et engasjement kan for eksempel være dårlig match på arbeidsoppgaver/kompetanse, tidligere erfaringer med kunde, liten interesse for domenet, osv.

Du har også rett til å takke nei til engasjementer på etisk grunnlag – dersom arbeidet strider mot din egen overbevisning – uten at dette må forsvares ytterligere.

02
02

Fagutvikling
Fagutvikling

Innedager
Vi har ti innedager i året. Fokuset er på fagutvikling, og man styrer selv hva man ønsker å bruke tiden på. Det er mulig å enten kjøre selvstudium eller å være med i en gjeng som jobber med samme tema/prosjekt fordelt over lengre tid. På 2 innedager i året kjører vi fasiliterte innedager som vi kaller temainnedag. Der planlegger innedagsansvarlig sammen med fagansvarlige et heldagsprogram med eksterne foredragsholdere, hands-on sessions, paneldebatt og/eller workshops som vi kan delta i.

Vi bruker dette trelloboardet for å organisere oss på innedagen: Trelloboard innedager

Som hovedregel er første fredag i hver måned innedag og vi møtes på loftet. Det blir servert litt frokost og vi kickstarter dagen med å bli litt bedre kjent med kollegaer gjennom vårt 10x10©-opplegg.

Åremålsrollen Innedagansvarlig organiserer innedager, innekvelder og alt opplegg rundt gjenger. Det er Clara som har åremålsrollen i 2021/2022.

Innekvelder
Torsdagkveld før innedagen arrangeres «innekveld». Dette er et tilbud til de som frivillig ønsker å samles på kontoret for å tjuvstarte litt på innedagen. Blank dekker mat og drikke, men man fører ikke timer.

Gjenger
En gjeng er et sett personer som organiserer seg selv, jobber sammen i en periode, hvor hovedhensikten er at deltakerne lærer mer og lærer nye ting. I tillegg skal disse produsere noe som andre utenfor kan se/høre/delta på og få utbytte av.

Info om bestående gjenger finner du også på trelloboardet til innedagen. Hvis du ønsker å lage en ny gjeng, legg til et kort i trello og fortell hva målet med gjengen er. Hvis du vil være med i en gjeng er det bare å ta kontakt med gjengmedlemmene.

To ganger i året viser gjengene fram hva de har gjort.

Eksempler på gjenger:

 • FPLbot-gjengen lager en Slack-app for Fantasy premier league.
 • Typeteori-gjengen utforsker språk med rike typesystemer.
 • Pico8-gjengen lager spill med Pico8.


Konferanser
Alle i Blank kan, uten å egentlig avklare med andre enn Kunde/team, dra på én valgfri, større, fagutviklingsaktivitet i året, typisk en konferanse, lengre kurs eller seminar. Det utvises skjønn om man ønsker å delta på mer. Vurder hyppighet og totaltkostad på aktivitetene. Hovedføringen for en slik aktivitet er at det skal gagne Blank. Hvis man holder foredrag på en konferanse, «teller» den ikke og er utenfor begrensningen på én årlig aktivitet. Det er også mulig å bytte aktivitetsdagene vanligvis brukt til konferanser med egenlæringsdager, dersom man mener man får bedre utbytte av det.

Vi har et fagutviklingssheet hvor alle aktiviteter skal registreres. Dette skal inneholde kort en linje med hva aktiviteten er, hvor lenge den varer (inkl. evt. reisedager) og hvor mye penger man bruker splittet på billett, reise og opphold.

Merk at frokostseminarer, meet-ups o.l. kommer utenom.

03
03

Innkjøp
Innkjøp

Utgiftsføring
Innkjøp utgiftsføres i Tripletex. Trykk på pluss-knappen og velg handleposen. Husk vedlegg, og trykk «Levere» når utlegget er klart til godkjenning. Ansatteutlegg refunderes sammen med lønnsutbetaling siste arbeidsdag i måneden, og i tillegg en gang ca. den 15. hver måned.

I tillegg til utgiftsføring i Tripletex ønsker vi å holde en oversikt over materielle innkjøp ( > ~500 kr ) i et eget skjema. Før opp innkjøpene på Utstyrslisten.

Utstyrsliste
Hva enn av utstyr eller programvare du trenger for å gjøre jobben din, står du fritt til å kjøpe inn. Behovet stoler vi på at du vurderer bedre enn ledelsen. Det eneste vi ønsker er at du oppdaterer utstyr over ca 500 kroner på den interne utstyrs og software-listen.

Fagbøker - både elektroniske og papirutgaver kan kjøpes inn fritt. Hvis det er en bok du lurer på om vi allerede har på loftet, så er det bare å spørre på Slack, så vet noen som oftest svaret.

Databriller
Blank dekker (i henhold til Arbeidstilsynets regelverk) utgifter i forbindelse med synsundersøkelse for ansatte som tror de trenger databriller. Dersom man trenger egne briller til skjermbruk dekker Blank ett par standard databriller.

Andre ytelser
For info om andre ting Blank dekker, se andre ytelser.

04
04

Internsystemer
Internsystemer

inni.blank.no for timeføring, overtid, fraværskalender, ansattliste, KPI m.m.

 • Tripletex for å lage utlegg og finne lønnsslipper
 • Slack for kommunikasjon
 • Trello for program på innedagene og for å følge med på bemanning og salg, byråkratiet og årshjul
 • Drive for lagring
 • CV Partner for å oppdatere CV
 • Recruitee for håndtering av rekruttering
 • 1Password for håndtering av passord og felleskontoer

05
05

Loftet
Loftet

Rutiner
Hvis man er den siste som forlater kontoret er det viktig at man kontrollerer at vinduer og dører er lukket.

Vask

Kontoret vaskes på kveldstid to ganger i uken.

Se kalenderinnkalling for Loftet for kontaktinfo dersom du trenger å flytte eller bestille ekstra vask.

Printer og plotting

Printer
I skapet ved siden av store møterom står det en printer/kopimaskin/scanner som printer i A4. Den funker når du er koblet til hjemmehosblank-nettverket.

Plotter

 • Sett strøm og ethernetkabelen i veggen.
 • Last ned drivere/software fra Canon
 • Finn plotter på IP 10.1.100.65
 • Velg at den ikke skal skalere side (do not scale):
 • Velg papirstørrelse/media size og “organiser tilpassede størrelser...”
 • Velg bredde 600 og høyde så lang plottet ditt er og “ok”.
 • Print

3D-printer
Oppe i glassburet i fjerde etasje har vi en Prusa 3D-printer som det selvfølgelig er fritt frem for alle å bruke. Det finnes en liten oppstartsguide her.

Gjesterutiner

Møterommene og loftet kan benyttes til workshops med kunder dersom dette er ønskelig. Bruk kalenderne for loftet for å booke det området du trenger.

Noen ganger hender det man har en venn som trenger et arbeidssted i Oslo for dagen. Venner av ansatte er velkommen til å låne en pult for en dag eller to såfremt vi har ledig plass, man må bare skrive under taushetserklæring som lastes opp på drive.

Gjester kan benytte besokhosblank-nettverket, og Blank-ansatt kan booke møterom for gjesten som vanlig via kalenderen.

Utenfor arbeidstid

Det er bare hyggelig dersom ansatte ønsker å bruke kontoret utenfor normal arbeidstid, enten man bruker det som arbeidsplass eller til sosialisering. Den viktigste regelen er at man etterlater kontoret rent og ryddig.

Dersom man planlegger et arrangement hvor man trenger hele kontoret for seg selv gjelder følgende:

 • spør på Slack (#loftet) om det er OK at man bruker hele kontoret den gitte dagen
 • lag en hendelse i Google Calendar og legg til Loftet
 • sørg for selv å skaffe mat og drikke, ikke benytt varer kjøpt inn til Blank, ihvertfall ikke uten å erstatte de
 • vurder om det er nødvendig å avtale ekstra vask og renhold før kontoret skal brukes til jobb dersom det er et stort arrangement

Alle ansatte har lik rett til å bruke kontoret, og det er sånn sett «førstemann til mølla» dersom man ønsker å bruke hele kontoret alene.

Mat og drikke

Dersom man benytter loftet sosialt sammen med kolleger, f.eks. filmkveld eller fredagspils, så kan man forsyne seg av mat og drikke som finnes på loftet eller kjøpe inn og utgiftsføre.

Det er også greit å ta med venner i uformelle sammenhenger. Hvis man da nyter godt av øl og annet som er kjøpt inn til Blank, så bør man erstatte dette hvis forbruket overstiger ca. 500 kr i løpet av en måneds tid. Dette kan man erstatte ved å selv kjøpe inn tilsvarende det man har brukt eller be de som er ansvarlig for innkjøp om å bistå og få det trukket av lønna. Dette bør man sørge for å få gjort så raskt som mulig, slik at beholdningen på loftet er forutsigbar.

AV-utstyr

Devialet, trådløse høytalere

Når man er koblet til det trådløse nettet kan man spille til høyttalerne med Spotify Connect. For å stille volumet til høyttalerne bruker man appen Spark fra Devialet.

PA-anlegg

Vi har en DJ-mixer som er koblet rett til PA-anlegget.

VR

I glassburet i fjerde finner du også VR-briller, og PCen har en rekke spill. Passordet til PCen finner du i 1Password. Dersom du har problemer med å komme i gang, spør på Slack.

Tappetårn

Skyll igjennom med vann etter bruk. Det finnes en egen vaskebøtte til dette. En gang i blant må vi skylle igjennom med kjemikalier. Man lager da en tynn blading (1:80) med vaskemiddel og vann, skyller gjennom og lar dette virket i en halvtime. Deretter skyller man igjennom med 5 liter vann.

Dersom man ikke skyller igjennom er det viktig å la fatene være koblet til, og la tappetårnet være påskrudd. Dersom trykket faller kommer det luft i systemet, og man kan få meget trøbbel.

Loggfør renhold og andre praktiske hendelser med tappetårnet på Google Drive her.

06
06

Lønn og betingelser
Lønn og betingelser

Lønn

Lønn utbetales siste arbeidsdag hver måned.

Det gjøres en årlig lønnsvurdering, og eventuelle justeringer har effekt fra 1. januar. Oppdatert lønnsliste over alle ansatte er tilgjengelig på delt filområde.

Lønnen i Blank bestemmes av en utjevnet kurve basert på både Teknas lønnsstatistikk. Vi baserer oss på øvre kvartil, og ser på både den bransjeuavhengige statistikken og på statistikken for "Data og IT".


Feriepenger og halv skatt i november

Feriepenger utbetales på junilønnen – samtidig som man trekkes for ferie.

På novemberlønnen trekkes man halv skatt.


Overtidsbetaling

Det betales 40 % overtidsgodtgjørelse i tillegg til ordinær timelønn for avtalt overtidsarbeid. Ordinær timelønn beregnes ved å dele brutto alminnelig årslønn på 1950 timer.


Medeierskap

Alle ansatte i Blank får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet og dermed bli medeiere. Ansatte som eier mer enn 10 % av selskapet får ikke tilbud om å kjøpe flere aksjer. Man må ikke eie aksjer for å jobbe i Blank, men vi ønsker å gi alle denne muligheten.

Fordeler med ansatteierskap:

 • Du får være med på eie din egen arbeidsplass.
 • Du får økt innflytelse. Blant annet får du en stemme per aksje på Blanks generalforsamling.
 • Du får ta en større del av verdiveksten i selskapet gjennom utbytte og prisstigning på aksjene.
 • Mye tyder på at ansatteierskap fører til økt trivsel, produktivt og lønnsomhet (1, 2)

Det finnes to faste muligheter for å kjøpe aksjer i Blank. Dersom selskapet ikke har nok aksjer til å dekke etterspørselen vil tilgjengelige aksjer fordeles likt på interesserte ansatte.

Hvert halvår:

 • Alle ansatte i Blank som eier mindre enn 2,0 % av selskapet, får tilbud om å kjøpe seg opp til dette nivået
 • Aksjene prises løpende til en konservativ markedspris basert på antall ansatte i selskapet
 • Blank tilbyr rentefritt lån på 3/5G (Grunnbeløpet i folketrygden) for de som ønsker dette. Dette lånet betales tilbake gjennom lønnstrekk over 12 måneder


Pensjon

Blank sparer 5,5 % av lønn mellom 0G og 12G i innskuddspensjon. Logg inn på www.gjensidige.no med BankID dersom du ønsker å justere risikoprofilen for din pensjonssparing.


Forsikringer du har:

Informasjon om hvordan man benytter de forskjellige forsikringene finner du her


Reiseforsikring

Blank dekker reiseforsikring hos Gouda for deg, samboer og barn. Forsikringen gjelder reiser i hele verden inntil 45 dager, også fritidsreiser.

Mobilforsikring
Vi har en egen eiendomsforsikring som dekker skader på mobil utover den vanlige reiseforsikringen. Max sum 10 000 kr, egenandelen er 1000 kr.


Behandlingsforsikring

Alle ansatte har tilgang til ubegrenset medisinsk rådgivning over telefon. I tillegg dekkes, for tilfeller som det offentlige helsevesen ikke dekker eller har lang ventetid konsultasjon, operasjon, fysioterapi, rehabilitering, reise og opphold, psykologisk førstehjelp og psykolog.

Gjennom forsikringen kan du også bruke legeappen Eyr til å ta legetimer gratis på mobilen. Last ned og legg inn forsikringsnummeret vårt, så slipper du å betale for konsultasjonene.

Yrkesskade- og yrkessykdomsforsikring

Gir en engangsutbetaling i de tilfeller man pådrar seg en skade eller sykdom gjennom jobb eller reise til og fra arbeid som gjør at man ikke kan jobbe fullt eller noe i det hele tatt.

Uførepensjon

Denne forsikringen sikrer deg en månedlig utbetaling frem til du blir pensjonist og gir deg 69 % av fastlønn opp til 12 G minus uførepensjon fra folketrygden. I tillegg kommer 10 % av 1 G som en ekstra utbetaling på toppen - uavhengig av lønnsnivå.

Innskuddsfritak

Dersom du blir minst 20 % ufør, dekker denne forsikringen innbetalinger til din pensjonskonto frem til du blir 67 år, utfra din lønn på det tidspunktet du ble ufør.


Forsikringer du IKKE har:

Livsforsikring

Noen selskaper har gruppelivsforsikring for alle sine ansatte, som betyr at noen får utbetalt et engangsbeløp dersom du dør. Denne forsikringen har vi valgt å ikke ha i Blank.

Vurderingen er at de ansatte er i forskjellige livssituasjoner, og kan ha forskjellige behov når det gjelder dekning. Det er også store individuelle forskjeller på hvor dyr en slik forsikring er.

Ulykkesforsikring

Det er mulig å ha en forsikring som gir rett til engangsutbetaling ved skade eller sykdom også dersom tilfellet ikke skjer gjennom jobb (eller reise i jobb). Dette har vi ikke i Blank.

Internett

Blank dekker internett hjemme hos deg med en øvre grense på 750 kroner inkludert mva. i måneden.

Mobil

Abonnement for mobiltelefoni dekkes av selskapet. Dette kan brukes fritt innenfor EU/EØS, med unntak av innholdstjenester.

Utstyrslotteri

Utstyr som leveres tilbake til Blank loddes ut til interesserte og selges til den heldige vinner. Er utstyret over 3 år betaler man 500 kroner for dette.

Treningsutstyr

Blank dekker inntil 1000 kr i året ved kjøp av utstyr eller klær relatert til trening.

Bysykkel

Blank sponser bysykkelabonnement for alle ansatte. Ta kontakt med Knut for å få kode.

Ansattjubileum

For hvert år du har vært ansatt i Blank får du en gave!

1 år 400,- kinokveld
2 år 1000,- kulturell opplevelse
3 år 2000,- mat i fjeset
4 år 500,- nørding i bokhandel
5 år 5000,- en kveld i tretoppene
6 år 1200,- ta smaksløkene på trim
7 år 2500,- gjør en forskjell

07
07

Ordliste
Ordliste

Faktureringsgrad

Faktureringsgrad (FG) benyttes både i forbindelse med forecasting for bemanning, og i forbindelse med rapportering. Faktureringsgrad beregnes på følgende måte:

Faktureringsgrad = Fakturerbare timer / Tilgjengelige timerTilgjengelige timer

Alle timer som er tilgjengelig for arbeid på selskapsnivå, det vil si timene det betales lønn for. Tilgjengelige timer i en periode beregnes på følgende måte:

Tilgjengelige timer = Arbeidsdager i perioden * Ansatte i perioden * 7,5 - Fratrekk

Følgende trekkes fra:

 • Helligdager (faktiske og selskapsbestemte)
 • Ferie
 • Permisjon uten lønn (inkludert foreldrepermisjon)
 • Sykdomsfravær med sykemelding

Følgende trekkes ikke fra tilgjengelige timer, selv om man er fraværende:

 • Sykdom - egenmelding
 • Sykt barn
 • Avspasering

Denne beregningen er ikke helt nøyaktig, da vi ved sykemelding faktisk betaler lønn i arbeidsgiverperioden. I tillegg betaler vi et mellomlegg mellom Folketrygden og ansattes lønn ved foreldrepermisjon.


Fakturerbare timer

Fakturerbare timer er alle timer som bemannes eller føres på fakturerbare timeføringskoder.

Oppnådd timepris

Oppnådd timepris (OT) betyr snittpris per time solgt i en viss periode. Dette kan regnes ut totalt for selskapet, eller for en spesifikk kunde. Oppnådd timepris beregnes slik:

Oppnådd timepris = Total omsetning / Antall timer

Merk at den totale omsetningen, deles på antall timer i fakturerbare prosjekter. Dersom man for eksempel rabatterer eller avskriver timer, vil dette påvirke oppnådd timepris.

FG * OT

Et annet måltall er "FG * OT". Dette er det viktigste måltallet å følge med på for å vite hvor godt et konsulentselskap gjør det økonomisk. "FG * OT" beregnes på følgende måte:

FG * OT = (Faktureringsgrad * Oppnådd timepris ) / 10

Eksempel:

FG * OT = ( 75% * 1000 ) / 10 = 75

08
08

Organisering
Organisering

Administrasjon

Administrasjonen består av:

 • Jahn Arne Johnsen - Daglig leder - Administrasjon (fulltid)
 • Knut Backer - Salgssjef - Administrasjon (fulltid)
 • Magne Davidsen - Leder for Teknologi - Administrasjon (deltid)
 • Jon Bernholdt Olsen - Leder for Design - Administrasjon (deltid)
 • Ole Jacob Syrdahl - Fagsjef Teknologi - Fagledelse
 • Lee Frost - Fagsjef design - Fagledelse

Styret og ansattrepresentanter

Styret i Blank består pt. av:

 • Magne Davidsen - Styreleder - Rep: Majoritetsaksjonærene
 • Jon Bernholdt Olsen - Styrets nestleder - Rep: Majoritetsaksjonærene
 • Knut Backer - Styremedlem - Rep: Majoritetsaksjonærene
 • Lars Skjelbek - Styremedlem - Rep: Øvrige aksjonærer
 • Ingrid Moen - Styremedlem - Ansattrepresentant
 • Une Nordli - Styremedlem - Ansattrepresentant
 • Clara Patek - Varamedlem - Rep: Minoritetsaksjonærene
 • Erik André Jakobsen - Varamedlem - Rep:Ansattrepresentant

Representant for minoritetsaksjonær og representant for de ansatte velges for to år av gangen.

Åremålsroller

 • Martin Bøckman - Oppstartsansvarlig
 • Lars-Ive Gjærder - Rekrutteringsansvarlig design
 • Kristine Berge - Rekrutteringsansvarlig teknologi
 • Clara Patek - Innedag- / utedag- / gjengansvarlig
 • Maria Brandt - Markedsføringsansvarlig
 • Øyvind Johannessen - Ansvarlig for merkevare & visuell identitet
 • Lisa Ottesen - Leder for Blank Bedriftsidrettslag
 • Emilie Mæhlum - Sosialt- og arrangementsansvarlig

Kompensasjon for hver rolle er 50 000,- / år. Man får en egen timeføringskonto som kan brukes, men tid brukt i rollen gir ikke overtidskompensasjon i tillegg.

Nåværende åremålsperiode gjelder fra og med 1. august 2021 til og med 31. desember 2022.

Oppdragsansvarlige

Alle prosjekter i Blank har en oppdragsansvarlig, med to primære ansvarsområder:

 • Støtte salg i kundeutvikling – og innhente tilbakemeldinger fra kunden til Blank
 • Følge opp og støtte Blank-konsulentene som er hos kunden

Som oppdragsansvarlig har man følgende oppgaver:

 • Regelmessig kontakt med salgssjef angående status hos kunde
 • Halvårlige møter med alle oppdragsansvarlige for erfaringsutveksling
 • Kvartalsvise prosjektsamtaler med alle Blank-konsulenter hos kunden

Hvem som er oppdragsansvarlig for en kunde kan man se i prosjektapplikasjonen

09
09

Personalledelse og HMS
Personalledelse og HMS

Personalledelse

Alle i Blank skal ha en personalleder. Man velger sin egen personalleder blant personene i administrasjonen eller fagledelsen. Velg i dette dokumentet. Husk å si i fra til vedkommende. Man kan når som helst bytte.

Frem til man har valgt personalleder er det «Leder, teknologi» som har ansvaret for teknologer, og «Leder, design» som har ansvaret for designere.

Personalleder følger opp den ansattes:

 • bemanning (engasjement og prosjekt)
 • lønn
 • faglige utvikling
 • generelle trivsel

Alle skal få et tilbud om fysisk samtale minst to ganger i året.

Fagleder

Fagleder er en lederrolle som inngår som en del av administrasjonen i Blank. Rollen svarer til leder for design eller teknologi, men man kan gjerne ha en annen person som sin personalleder.

Fagleder sitt hovedansvar er å tilrettelegge for faglig og personlig utvikling for de ansatte innen sitt fagområde. Dette ved å sørge for at de ansatte får den faglige veiledningen og oppfølgingen de har behov for, legge til rette for faglig opplegg som kurs og lignende man kan velge å delta på, og sørge for at vi har de riktige rammene for å kunne fokusere på egen fagutvikling.

Alle skal få et tilbud om fysisk fagutviklingssamtale minst to ganger i året. Det er fagleder sitt ansvar at samtalene blir tilbudt og gjennomført etter ønske, men det er opp til hver enkelt ansatt å velge hvem de ønsker å ha sine samtaler med.

Verneombud

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, slik som:

 • være en kanal for tilbakemelding og varsling, dersom ansatte ikke ønsker å gå til personalleder
 • følge opp HMS-forholdene i Blank sammen med daglig leder

Personen velges av de ansatte for ett år av gangen.


10
10

Sosialt
Sosialt

Sosialt i Blank
Blank støtter gjerne sosiale aktiviteter, så det er bare å starte ting så lenge det er åpent for alle.

Nedenfor ser du en oversikt over de aktivitetene som finnes per dags dato.

Når du joiner Blank-slacken skal du bli invitert til alle de relevante kanalene for de ulike sosiale aktivitetene, så er det bare å forlate de som ikke er relevante for deg.


Pizzabot

Pizzaboten inviterer folk på pizza, og når fem stk har svart ja til pizza på satt dato, postes det i #pizza. Så er det bare å glede seg til pizza.


Middagsklubb

Middagsklubben er en ganske lavterskel aktivitet hvor én person inviterer til middag hjemme hos seg, kommer opp med hva som skal lages den kvelden, og handler inn matvarer og drikke. Vi lager maten og spiser sammen. Blank dekker utgiftene.

Den som hoster kan enten sette en dato, eller ha en avstemning i #middagsklubben. Si fra hvor mange du har plass til, samme om det er to, seks eller 20 stk – så er det first come, first serve av de som har anledning til å være med den satte datoen.

Dersom man synes det er litt pes å stå for alt fra vertskap til innkjøp og å komme opp med meny, er det selvfølgelig fritt frem for å slå seg sammen med flere.


FIFA-turnering

FIFA-turnering arrangeres med ujevne mellomrom. Alle kan invitere med venner og kjente.


Filmklubb

Folk i Blank lager popcorn og ser på en kul film sammen på loftet. Se #filmklubb på Slack for å avtale når og hva som vises.


Telttur

Vann og dann hender det at noen av oss tar seg en telt- og/eller hengekøyetur. Se #telttur for datoer.


Skitur

De siste to årene har vi leid hytte og dratt på skitur med en gjeng folk. Det er åpent både fordi som vil stå nedover, gå bortover, eller som bare vil spise mat og spille yatzy. Nye skiturer annonseres i #general.

11
11

Bedriftsidrettslag
Bedriftsidrettslag

Bedriftsidrettslag

Vi har et bedriftsidrettslag for å fremme aktivitet, trening og trivsel. Vi har noen faste ukentlige aktiviteter, som fotball og squash, og andre aktiviteter som vi avtaler fortløpende, som klatring, yoga og pilates. Vi har også tidligere vært på tenniskurs, prøvd skiskyting og hatt førstehjelpskurs. Hvis du har forslag til andre ting du kunne tenke deg å gjøre med flere fra Blank blir leder for bedriftsidrettslaget veldig glad for å høre fra deg.

Årsavgift: 100 kr vippses til BLANK BEDRIFTSIDRETSSLAG (#558110)

Løping

Flere i Blank løper korte rolige eller lange raske turer. Uansett kan det være gøy å trene mot et mål enten man ønsker å prege listene til Strava-bot'n i #random hver mandag eller slå sin egen tid fra i fjor. Derfor pleier vi hvert år å melde oss på mosjonsløp som Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten, Fornebuløpet, Nøklevann Rundt og Oslo Maraton. Si i fra hvis det er et løp du vil være med på, så ordner vi med påmeldingskode og bankett.

Fotball

Hver mandag fra 20-21 spiller Blank fotball i Valhall sammen med Snøhetta. Påmelding via Spond: https://group.spond.com/DLJVI. Se også #bil-fotball.

Squash

Blank spiller squash på Sentrum Squash & Fitness (http://www.sqf.no/sentrum-squash-fitness/) på onsdager 17–18. Det er bare å bli med. Utstyr kan leies der; eventuelt har kanskje noen andre i Blank utstyr å låne bort. #bil-squash for mer informasjon.

Klatring

Blank klatrer vanligvis på tirsdager klokken 07:00. Blank har avtale med Klatreverket. Vis ID i resepsjonen, så får du et personlig kort som du kan bruke når det er to eller flere fra Blank som er med og klatrer. Finn klatrepartnere på #bil-klatring, og husk at som med alle andre Blank-aktiviteter er terskelen ekstremt lav.

Yoga og Pilates

I blant gjør vi yoga eller pilates sammen. Vi har en avtale med Kjernekraft Oslo som holder timer. Vanligvis avtaler vi hvilken time vi vil gå på i #bil-yoga-pilates. For å bli med oppretter man en personlig konto hos Kjernekraft og melder seg på timen selv. Informasjon om oppretting av konto og påmelding finnes pinnet i #bil-yoga-pilates. Her gjelder også regelen om at man må være minst 2 stykker.

12
12

Timeføring og fravær
Timeføring og fravær

Timerføring, overtid og avspasering

Alminnelig arbeidstid er fra kl 8:00 til kl 16:00. «Kjernetid» er fra kl 10:00 til kl 14:00 internt. På prosjekt følger man kundens krav.

Prosjekt

Man kan jobbe så mye overtid en selv ønsker på prosjekt, så lenge det er OK for kunde, de betaler samme timepris uansett.

Ved frivillig overtidsarbeid på eget initiativ kan en velge mellom å få utbetalt ekstra lønn med overtidsgodtgjørelse, eller en kan avspasere like mange timer som en har jobbet ekstra.

Ved pålagt/avtalt overtid kan en få timene utbetalt med overtidsgodtgjørelse eller avspasere 140 %.

Internt

Man skal som hovedregel kun føre timer på interne aktivteter dersom det er avklart. Følgende aktiviteter trenger ingen avklaring:

 • Innedag (7,5t)
 • Konferanse/kurs og reise i den forbindelse (7,5t)
 • Intervjuer og forberedelser
 • Faginnlegg og forberedelser

Man opparbeider seg ikke overtid eller avspasering på internkoder, med mindre det er avtalt.

Ferie og avspasering

Ferie og avspasering avklares med team/kunde og deretter legges inn i fraværskalenderen.

Når man er på ferie fører man 7,5 timer per fulle arbeidsdag på timeføringskoden for ferie. Det er også er mulig å føre mindre enn hele dager ferie.

Dersom man avspaserer fører man ikke timer.

Ved feriedager til gode, kan opp til 10 dager overføres til påfølgende år.

Avspaseringskonto

Det er alltid OK å være mellom 37,5 timer i pluss eller minus på “avspaseringskontoen”. Dersom man går utenfor dette må man ta ut overtidsbetaling (dersom man har overtidsberettigede timer), avspasere eller jobbe inn/bruke ferie for å komme ajour.

Høytids- og helligdager

I tillegg til alle offentlige norske helligdager, behandler selskapet alle dager fra og med julaften til og med nyttårsaften som helligdager. Dette betyr at man ikke trenger å benytte ferie eller avspasering for å ha fri disse dagene.

Permisjoner

Husk å informere team/kunde og å legge det inn i fraværskalenderen.

Fødsels-, svangerskaps- og barselpermisjon

Selskapet dekker differansen mellom kompensasjon fra det offentlige, og fast lønn i selskapet, inntil 10G.

Lønn under repetisjonsøvelser

Selskapet dekker differansen mellom kompensasjon fra det offentlige, og fast lønn i selskapet, inntil 10G.

Tilvenning i barnehage og første skoledag

I forbindelse med oppstart i barnehage eller skole for barnet ditt har du muligheten til å føre opp til tre dager på Internt - Tilvenning barnehage/skole.

Velferdspermisjon

Ved fravær i forbindelse med dødsfall og begravelse føres tiden på permisjon med lønn.

Flyttedag

Ved flytting kan én dag føres på permisjon med lønn.

Sykdom

Legetimer, tannlegetimer og lignende kan føres på timeføringskontoen Internt - Permisjon med lønn.

Sykt barn - omsorgsdager

Alt som er definert av NAV som omsorgsdager, samt rutinekontroller på helsestasjon, føres på Internt - Sykt barn.

Egenmelding

Man har 12 egenmeldingsdager, som kan benyttes enkeltvis eller sammenhengende. Disse dagene trenger man ikke legeerklæring for.

Sykemelding

Dersom man har brukt opp egenmeldingsdagene, må man ha sykemelding fra lege.

13
13

Bærekraft
Bærekraft

Bærekraft i Blank

Definisjoner

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. (Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid – 1987)

«Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.» (Kilde: fn.no)

Introduksjon

Blank ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tre dimensjonene definert av FN:

 • sosiale forhold
 • økonomi
 • miljø og klima

Vi anerkjenner at Blank riktignok bare er et lite norsk selskap, men vi ønsker å bidra hvor vi kan og med det kunne være en inspirasjonskilde for andre. For å unngå at Bærekraft i Blank skal bli et fluffy og obligatorisk, grønnvaskende, avsnitt, er det viktig å være konkret og ærlige på hvilke tiltak og ordninger vi har, og tankegangen bak disse.

Sosiale forhold

Flere elementer av Blanks grunnfilosofi og prosesser er ment å bygge ned ulikheter mellom kjønn og bakgrunn, øke likestilling og mulighet for deltakelse i selskapet som helhet.


Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene er en utfordring også i IT-bransjen, blant annet på grunn av den lave andelen kvinner som tar IT-utdanning. Heldigvis går utviklingen i riktig retning, men endringer i den totale arbeidsstokken går allikevel sakte.

I Blank er det spesielt fire fokusområder som promoterer økt likestilling:

 • Klart definert, transparent og felles lønnskurve som både skaper forventninger om lønnsutvikling og legger til rette for kontroll av egen lønn. Blank trekker heller ikke fra foreldrepermisjon i erfaringsbygging for lønn.
 • Åpen lønn er positivt på mange områder. I denne sammenhengen er det spesielt effekten åpen lønn har mot å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som er interessant. Avvik fra lønnskurven må kunne forsvares sterkere når alt er åpent.
 • Kvinnelige utviklere og mannlige designere prioriteres inn for å øke antall kandidater inn i prosessen når vi rekrutterer aktivt selv. Altså ønsker vi å øke deres representasjon inn i prosessene. Prosessen er derimot lik for alle og vi kvoterer ikke.
 • Som et ansatteid selskap legger vi til rette for at kvinner har lik mulighet for investering som menn. Man får like muligheter og det er også flere støtteordninger i selskapet for å øke muligheten for å investere. Over tid gir dette flere kvinnelige eiere som skaper gode forbilder og promoterer likestilling mellom kjønnene.

For øvrig er det en selvfølge at kjønn er irrelevant i alle faglige vurderinger.

Mindre ulikhet

I Blank har vi flere felles ordninger hvor fokuset er å redusere ulikhet. Vårt mål er å bygge et selskap hvor alle føler de er en del av å drive selskapet og har mulighet til å engasjere seg.

Konkret er følgende ordninger fokusert på å redusere ulikhet:

 • Felles, overskuddsbasert bonusordning hvor hver ansatt i selskapet får et likt beløp i bonus i etterkant av hvert kvartal. Bonusbeløpet er overskuddsbasert hvor 30% av overskuddet fordeles på de ansatte. Dette betyr at nyutdannede får samme bonus som daglig leder. At beløpet er basert på overskuddet er ment å fungere som en ekstra fordelingsmulighet dersom selskapet går svært godt.
 • Som et ansatteid selskap legger vi tilrette for at kvinner har lik mulighet for investering som menn. Man får like muligheter og det er også flere støtteordninger i selskapet for å øke muligheten for å investere. Over tid gir dette flere kvinnelige eiere som skaper gode forbilder og promoterer likestilling mellom kjønnene.

Kulturelt mangfold

Når det gjelder kulturelt mangfold er Blanks største utfordring at vi har norsk som arbeidsspråk, og stiller krav om gode norskferdigheter. Dette gjør at mange dyktige utviklere og designere med bakgrunn fra andre land enn Norge ikke blir vurdert. Samtidig gir selskapet støtte til norskkurs til kandidater som har et godt utgangspunkt, men ønsker å etablere språket enda bedre.

Økonomi

Selskapet drives økonomisk bærekraftig og trygge ansettelsesforhold.

Blank er særdeles opptatt av gode arbeidsforhold for de ansatte, og de aller fleste beslutninger tas med utgangspunkt i den ansatte. Vi ønsker at flest mulig som direkte påvirkes av en beslutning også deltar i prosessen.

Den største påvirkningsmuligheten Blank har som selskap ligger i arbeidet vi gjør for kundene våre. Blanks salgs- og bemanningsprosess er åpen og transparent og hele selskapet kan se hvilke kunder man er i dialog med og hvilke anbud man vurderer å svare på. Det kan gjøres unntak dersom prosjektet er sensitivt og kunden krever at oppdraget skal behandles hemmelig. Den etiske siden av oppdraget skal i så tilfelle vurderes av minst en person i administrasjonen utover salgsansvarlig.

I Blank har alle ansatte full medbestemmelsesrett når det gjelder hvem de skal jobbe for, og egne etiske vurderinger er gyldig grunn til å ikke ville jobbe for en kunde. Innimellom har vi diskusjoner på selskapsnivå om hvorvidt Blank bør jobbe for enkelte kunder eller bransjer, men vi er forsiktige med å lage retningslinjer for hvilke kunder/bransjer vi ikke ønsker å jobbe for. Vi setter den enkeltes mulighet til å bestemme høyt, og vi ønsker at disse vurderingene skal tilhøre de som til enhver tid jobber i Blank.

Alle prosjekter som opprettes i internsystemene våre kan tagges med de relevante underkategoriene fra FNs bærekraftsmål. Det er ikke et krav om at prosjektene vi gjør i Blank er knyttet til et eller flere bærekraftsmål, men med mulighet for å tagge prosjektene har vi i hvert fall mulighet til å se hvor stor andel av arbeidet vi gjør som kan ha en positiv effekt.

Blank bidrar også økonomisk til veldedighet hvert år, for å gi tilbake til andre deler av samfunnet som ikke har samme muligheter som oss. Eksempler på mottakere av slike gaver er: WWF, CARE, Kirkens Bymisjon, Nerdaid, Fattighuset, Ocean Cleanup, Flyktningehjelpen mv.

Miljø og klima

Som et konsulentselskap hvis produksjon og rådgivning i all hovedsak er digital og hvor de fleste ansatte er fast utstasjonert hos kunde, har Blanks kontor en svært liten påvirkning på ytre miljø. Det i kontoret lagt opp til kildesortering, selskapet har ikke papirarkiv, lite bruk av papir og utskrifter mv.

Utover kontormiljøet har Blank flere prinsipper som er ment å redusere forbruk og miljøavtrykk:

 • Blank bruker som hovedregel ikke budsjetter eller rammer - hverken på selskapsnivå eller ansattnivå. Dette fordi det ofte kan føre til forbruk for å «bruke opp rammen» uten at det er like sterkt fokus på behov. Vi ønsker derfor heller å kjøpe utstyr som kan brukes lenge.
 • Tilsvarende har ikke Blank regelmessig utskifting av utstyr. Dette er i stedet behovsdrevet, hvorpå utstyr først byttes ut når det faktiske behovet oppstår.
 • Ved kjøp av nytt utstyr eller ved oppsigelser leveres gammelt utstyr tilbake til Blank. I første omgang oppfordres det til gjenbruk av dette utstyret blant andre ansatte, noe som også gjøres i praksis. Dersom det viser seg at det ikke lenger er behov for utstyret i Blank, så loddes utstyr ut blant de ansatte slik at utrangert utstyr kan tas i bruk av andre sammenhenger enn jobb og ikke kasseres.
 • Blank oppfordrer til å vurdere alternative reisemåter dersom tid- og avstand tillater det. Dette er opp til hver enkelt. Om man kan jobbe på reisen må man gjerne velge tregere reisemåter. Alle ansatte oppfordres også til å klimakompensere for flyreiser.
 • Det er alltid mulig å velge vegetar-varianter i arrangementer i selskapet
 • Til reising i Oslo oppfordres de ansatte til bruk av sykkel og Blank kjøper hvert år abonnement på Oslos bysykkel-løsning til hver ansatt.

14
14

Hjelp
Hjelp

Endre innhold
Dersom du ønsker å bidra ved å endre eller legge til innhold på blank.no, eller her på about.blank.no, kan du gjøre dette i Sanity. Du får tilgang til av Magne.

Stravabot

Hver mandag kl 8 sender Stravaboten en melding til #random i Slack med sist ukes treningstopplister. For å dukke opp i lista må du melde deg inn i tilhørende klubb på Strava:

Hvis du likevel ikke dukker opp i lista til tross for at du er medlem av den respektive klubben er nok årsaken at du har en ikke-offentlig profil. Da må Stravabotens medhjelper, Speed Freak, følge deg på Strava. Si ifra til Lars Skjelbek, så fikser han det. Eventuelt logg inn på Strava med Speed Freak-kontoen og følg deg selv (brukernavn og passord ligger i Blanks 1password).

Kildekoden til Stravaboten ligger på Github.